Licencjonowanie GNU GPL

Darmowy system zarządzania treścią WordPress jest rozpowszechniany na licencji GNU / GPL, Sama licencja wyraźnie mówi, że wszystkie pochodne prace bazujące na kodzie GPL muszą same opierać się na GPL i mogą być rozpowszechniane wyłącznie na podstawie tej licencji.

Czym jest GNU GPL ?

GNU General Public License (GPL lub GNU GPL) jest szeroko stosowaną licencją wolnego oprogramowania, gwarantującą użytkownikom końcowym (osoby fizyczne, organizacje, przedsiębiorstwa) cztery podstawowe wolności:

  • wolność uruchamiania programu w dowolnym celu (wolność 0)
  • wolność analizowania, jak program działa i dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1)
  • wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu (wolność 2)
  • wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność (wolność 3)

Tylko jeżeli program spełnia wszystkie cztery wolności jednocześnie, wówczas, według FSF, może być uznany za wolne oprogramowanie. Wystarczy, że nie spełnia dowolnej z nich, a nie może być tak kategoryzowany (jest oprogramowaniem zamkniętym).

Mówiąc prościej w odniesieniu do WordPress/Joomla, z prawnego punktu widzenia, dystrybutor każdego programu opartego na licencji GPL, jest zobowiązany do zapewnienia dostęp do kodu źródłowego  a użytkownik ma prawo do korzystania z rozszerzeń i szalonów WordPress oraz Joomla  na dowolnych stronach internetowych bez żadnych ograniczeń, ( kopiować i  modyfikować skrypty PHP / JS,  style CSS itp.)  a autorzy tzw. Płatnych motywów premium  jedyną wartością, jaką mogą  zaoferować to  wsparcie techniczne i automatyczne aktualizacje.

Na podstawie

Wikipedia
Oficjalna strona GNU GPL
https://developer.wordpress.org/themes/getting-started/wordpress-licensing-the-gpl/
https://wordpress.org/news/2009/07/themes-are-gpl-too/
https://chrislema.com/gpl-themes-plugins/
https://tm.joomla.org/joomla-license-faq.html